Proizvodi

Car_Šped ekspertni sustav za izradu JCI-a i prateće dokumentacije.

Programski paket Car_Šped osmišljen je i koncipiran na način da korisniku omogući što laganiji, elegantniji i brži rad.

 

Sklad_D Program za vođenje evidencije u carinskom skladištu – tipa A,C i D.

Osnovne funkcionalnosti Sklad_D su :
izrada primki i knjigovodstvenih zapisa, vođenje dvojne evidencije (evidencija zaduženja i razduženja carinskih dokumenata.

 

Ovlast – Programski paket za “Kućno carinjenje”.

Osnovne funkcionalnosti :
– izrada knjigovodstvenih zapisa ovlaštenog pošiljatelja i primatelja, vođenje evidencije pojednostavljenih i dopunskih JCDa, automatsko vođenje kontrolnika knjigovodstvenih zapisa.

 

eGarancija je web aplikacija namjenjena praćenju carinskih garancija putem interneta gdje svi učesnici jednog

poslovnog događaja mogu pratiti stanje i vršiti rezervaciju sredstava po pojedinoj carinskoj garanciji.