USD

Zadovoljstvo nam je objaviti uspješnu integraciju našeg novog softvera eCO sa renomiranom kompanijom Tvornica cementa Kakanj d.d Kakanj je prva firma iz Bosne i Hercegovine koja je započela slanje USD deklaracija u Evropski sistem carine i na taj način udarila temelje
za sve ostale kompanije iz BiH koje rade izvoz u zemlje EU.

Cijela procedura popunjavanja deklaracije i slanja iste odvija  se putem internet konekcije a putem našeg programskog rješenje eCO. Pozivamo i Vas da nam se obratite i saznate više o ovoj carinskoj proceduri  i na taj način postanete dio velike evropske porodice loističkih kompanija.