Skla_D

Sklad_D Program za vođenje evidencije u carinskom skladištu – tipa A,C i D.

Osnovne funkcionalnosti Sklad_D su :
izrada primki i knjigovodstvenih zapisa, vođenje dvojne evidencije (evidencija zaduženja i razduženja carinskih dokumenata.

Sklad_D sadrži sve aktualne šifrarnike i carinsku tarifu, automatsko vođenje skladišnih kartica, bogata lepeza raznih izvještajare-export, konačno carinjenje, premještaj robe iz jednog skladišta u drugo,veza s programskim paketima eCarinskiOtpremnik i Car_Šped